Feed Back

5 Days Guangzhou and Shenzhen Tour - Great time at Guangzhou Yuexiu Park

Great time at Guangzhou Yuexiu Park on June.14, 2014 - Very classic!